Matki w Modlitwie

Wspólnoty » Matki w Modlitwie

Historia Ruchu na świecie

Ruch Matki w Modlitwie powstał W Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 75-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi. Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata.

Matki w Modlitwie w Polsce

W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2009 roku w Archidiecezji Białostockiej. W listopadzie 2012 roku Matki w Modlitwie zostały przyjęte do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Obecnie
w Polsce działa ponad 100 grup Matek w Modlitwie w 22 diecezjach i archidiecezjach.

Jak działają Matki w Modlitwie?

Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. Grupy modlitewne składają się z kilku, kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu i modlą się, korzystając z modlitewników: do Ducha Św. o prowadzenie spotkania,
o ochronę przed złem, o przebaczenie, o jedność serc i ducha. Na koniec spotkania powierzają Bogu swoje dzieci i wnuki, wkładając do koszyczka umieszczonego u stóp Krzyża, imiona dzieci zapisane na krążkach papieru. Ten gest symbolizuje całkowite zawierzenie naszych dzieci Bogu. Matki modlą się również za ojców dzieci. Charyzmatem Ruchu jest również modlitwa za kapłanów.

W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad. Grupy matek w modlitwie otwarte są dla wszystkich kobiet - matek biologicznych i duchowych. Ruch jest otwarty również na matki innych wyznań.

Z całego świata przychodzą świadectwa potwierdzające, że modlitwy matek są wysłuchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi łaskami: odzyskują zdrowie, wychodzą z nałogów, nawracają się, następuje pojednanie z rodzicami, rodzą się długo oczekiwane dzieci. Matki doświadczają przemiany, zyskują pokój serca, pogłębiają wiarę. Ruchowi przyświeca myśl św. Augustyna: "Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat".

Matki w Modlitwie w Zamarskach

Od września 2015 roku, również w naszej parafii działa grupka Matek w Modlitwie. Spotykamy się w każdy wtorek o godz.9.00. W kwietniu 2017 roku powstała druga grupka Matek w Modlitwie, która spotyka się raz w miesiącu, w czwartek o godz.18.30.

Inicjatywy

Wspólnie z innymi grupkami Matek w Modlitwie z okolic Cieszyna, organizujemy rekolekcje wielkopostne dla matek, zwłaszcza tych z małymi dziećmi. Są to rekolekcje 3-dniowe, dopołudniowe. Odbywają się one w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Informacje

Opiekunem duchowym  zamarskich grupek Matek w Modlitwie jest ks. Kazimierz Walusiak. 

Kontakt

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. Telefon kontaktowy dla wszystkich matek pragnących modlić się razem z nami: 791 186 022 - Renata Żebrok.